Ladislav Václavec

Bakalářská práce

Česká komunální politika - komunální politika ve městě Krnově v letech 1994 - 2014

Municipal elections in the town of Krnov in 1994 - 2014
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou voleb do obecních zastupitelstev ve městě Krnově mezi léty 1994 až 2014. Práce je členěná na dvě části. Teoretická část představí volební zákon a systém při obecních volbách, teorii exekutivních koalic a základní údaje o městě. Praktická část analyzuje jednotlivá volební období, zkoumá typ exekutivních koalic a porovnává volební výsledky velkých stran při krajských …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of elections to municipal councils in Krnov between the years 1994 and 2014.The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the election law and the system in municipal elections, the theory of executive coalition and the basic data of the city.The practical part analyzes individual voting periods and the type of executive coalition and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
  • Oponent: René Šifta, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.