Ladislav Václavec

Bachelor's thesis

Česká komunální politika - komunální politika ve městě Krnově v letech 1994 - 2014

Municipal elections in the town of Krnov in 1994 - 2014
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou voleb do obecních zastupitelstev ve městě Krnově mezi léty 1994 až 2014. Práce je členěná na dvě části. Teoretická část představí volební zákon a systém při obecních volbách, teorii exekutivních koalic a základní údaje o městě. Praktická část analyzuje jednotlivá volební období, zkoumá typ exekutivních koalic a porovnává volební výsledky velkých stran při krajských …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of elections to municipal councils in Krnov between the years 1994 and 2014.The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the election law and the system in municipal elections, the theory of executive coalition and the basic data of the city.The practical part analyzes individual voting periods and the type of executive coalition and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
  • Reader: René Šifta, Mgr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.