Petra POVÝŠILOVÁ

Diplomová práce

Mimořádný lidový soud v Plzni a jeho agenda

The Extraordinary People´s Court in Pilsen and his agenda
Anotace:
Cílem mé diplomové práce bylo podat stručný, ale zároveň komplexní přehled o historických událostech vedoucích ke vzniku Mimořádného lidového soudu v Plzni. O jeho personálním složení, činnosti a rozsudcích, které během své činnosti v letech 1945-1947 vydal.
Abstract:
The aim of my thesis was to present a brief, but at the same time comprehensive, overview of the historical events leading to the establishment of the Extraordinary People's Court in Pilsen, and to outline the composition, activities and judgments issued by this court in the course of period 1945-1947.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POVÝŠILOVÁ, Petra. Mimořádný lidový soud v Plzni a jeho agenda. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/