Bc. Kristýna Staňková

Master's thesis

Spotřebitelské preference a plýtvání potravinami v domácnostech – komparace Česká republika a Finsko

Consumer preferences and food waste in households – comparison Czech Republic and Finland
Abstract:
Staňková, Kristýna, Bc. Spotřebitelské preference a plýtvání potravinami v domácnostech – komparace Česká republika a Finsko. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2017. Vedoucí diplomové práce Ing. Helena Lorencová, Ph.D.Diplomová práce se zabývá tématem plýtvání potravin v domácnostech na území České republiky a Finska, a zkoumá spotřebitelské …more
Abstract:
Staňková, Kristýna, Bc.: Consumer preferences and food waste in households – comparison Czech Republic and Finland. Diploma Thesis. Brno: Mendel University, Faculty of Regional Development and International Studies, 2017. Supervisor of Diploma Thesis Ing. Helena Lorencová, Ph.D.The diploma thesis deals with the topic of food waste in households in the Czech Republic and Finland and examines consumer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Helena Lorencová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií