Theses 

Nezisková organizácia z daňového a účtovného pohľadu – Bc. Denisa Soyková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Denisa Soyková

Master's thesis

Nezisková organizácia z daňového a účtovného pohľadu

Non-profit organization from tax and accounting perspective

Abstract: The aim of the diploma thesis "Non-profit organization from tax and accounting perspective" is to propose financing models of the non-profit organization and based on tax and accounting analysis evaluate the optimal model of financing the non-profit organization. The theoretical part of the diploma thesis characterizes financing, accounting features and taxation of non-profit organizations. The practical part of the diploma thesis applies acquired theoretical knowledge to a non-profit organization Autistické centrum Andreas.

Abstract: Cieľom diplomovej práce „Nezisková organizácia z daňového a účtovného pohľadu“ je navrhnúť modely financovania neziskovej organizácie a na základe analýzy z daňového a účtovného hľadiska vyhodnotiť optimálny model financovania neziskovej organizácie. Teoretická časť diplomovej práce charakterizuje financovanie, osobitosti účtovania a zdaňovania neziskových organizácií. Praktická časť diplomovej práce aplikuje získané teoretické poznatky na neziskovú organizáciu Autistické centrum Andreas.

Kľúčové slová: daň z príjmu právnických osôb, financovanie, hlavná činnosť, hospodárska činnosť, nezisková organizácia, podvojné účtovníctvo, verejno-prospešné služby, corporation tax, financing, principal activity, economic activity, non-profit organization, double-entry book-keeping, public services

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 07:30, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz