Bc. Marek DOLÁK

Master's thesis

Diakonická funkce katolických farností v Arcidiecézi olomoucké

Diaconal functions of the Catholic Church in the Archdiocese of Olomouc
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá diakonickou funkcí katolických farností v Arcidiecézi olomoucké. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol: postavení diakonie v rámci církve, farnost a její komunitně - diakonický charakter, diakonie farnosti ve vybraných dokumentech magisteria 21. století a hlavní zdroje inspirace pro službu potřebným. Na teoretickou část navazuje část praktická, ve které je realizován …more
Abstract:
This thesis explores the diaconal function of the parishes within the Catholic church in the Archdiocese of Olomouc. The theoretical part is dividend into four chapters: the position of diacony within the Church, the parish and her communal - diaconal character, the diacony of the parish in selected documents of the 21st century and the main sources of inspiration for diacony. The theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Jakub Doležel, Th.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOLÁK, Marek. Diakonická funkce katolických farností v Arcidiecézi olomoucké. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

Master programme / field:
Social Politics and Social Work / Charitable and Social Work

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses hgwldh hgwldh/2
17/4/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17/4/2018
Marklová, E.
18/4/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.