Lenka Polešenská

Bakalářská práce

Hypotekárne záložné listy ako vybraná forma investovania finančných prostriedkov

Mortgage bonds as a chosen form of financial units investment
Abstract:
POLEŠENSKÁ, Lenka: Mortgage bonds as a chosen form of financial units investment. [Bachelor´s thesis]. Banking Institute of the University of Prague a foreign university in Banská Bystrica. Department of finance, accounting and insurance. Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. Year of defense: the 2013th. Number of pages: 54. Bachelor's thesis deals with mortgage bonds as a chosen form …více
Abstract:
POLEŠENSKÁ, Lenka: Hypotekárne záložné listy ako vybraná forma investovanie finančných prostriedkov. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 54. Bakalárska práca sa zaoberá hypotekárnymi záložnými listami ako vybranou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management