Bc. David Vlk

Bakalářská práce

Sekvenování nové generace při studiu regulace genů u rostlin

New generation sequencing for the study of plant gene regulation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je shrnout poznatky o současných možnostech využití sekvenování nové generace u rostlin, se zaměřením na studium regulace genů. Práce se věnuje základním sekvenačním technikám a jejich principům při určování pořadí bází, v další části je popsán potenciál využití sekvenování nové generace u rostlin při následné aplikaci těchto poznatků ve výzkumu a šlechtění. V současné době …více
Abstract:
The aim of this thesis is to summarize contemporary knowledge on the possibilities of use of next-generation sequencing in plants, especially in the study of gene regulation. At first, the common sequencing techniques and their principles for finding of the sequence of DNA are described, then the thesis deals with a potential of use of next-generation sequencing in plants and subsequent application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta