Bc. Petr Slavětínský

Bakalářská práce

Znalecký posudek jako jeden z důkazních prostředků

Experts Report as One of the Proper Evidence
Anotace:
Tato práce popisuje znalecký posudek jako jeden z důkazních prostředků. Znalecký posudek je výsledkem znalecké činnosti. Znaleckou činností se zabývají jak osoby fyzické, tak osoby právnické. Jejich úkolem je poskytnutí informací, které vyžadují odborné znalosti, orgánům činným v trestním řízení.
Abstract:
This work containes expert report as one of the proper evidence. Expert report is result of expert activity. Both legal and natural persons are allowed to provide expert reports. They are supposed to provide information based on special knowledge to prosecuting authorities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta