Mgr. Konstantin Lavrushin, Ph.D.

Diplomová práce

Právo a ekonomie - kritický pohled

Law and Economics - Critical Approach
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá Ekonomickou analýzou práva. V úvodu jsem si vytyčil cíl podat přehled ekonomické analýzy práva, včetně metodologie a aplikačního exkurzu. Přitom bylo třeba respektovat původ ekonomické analýzy, a tuto přizpůsobit potřebám kontinentálního právníka. Nakonec je podána analýza externalit, a to z pohledu českého práva. Snahou bylo ukázat, že ne vždy je třeba zásahu práva pro …více
Abstract:
This thesis addresses the topic of Economic analysis of Law. At the beginning I have set a goal to give an overview of economic analysis of law, including the methodology and application excursion. It was necessary to respect the origin of economic analysis, and to adapt it to the needs of the continental lawyer. Finally, I deal the issue of externality. I analyzed it from the perspective of Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo