Theses 

Obsahový marketing prostřednictvím Youtube kanálu a jeho efektivita – Ladislav Jelen

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ladislav Jelen

Diplomová práce

Obsahový marketing prostřednictvím Youtube kanálu a jeho efektivita

Content Marketing via Youtube Channel and its Effectiveness

Anotace: Cílem práce je porovnat efektivitu vybraných nástrojů obsahového marketingu v prostředí serveru Youtube. Teoretická část zasazuje obsahový marketing v prostředí Youtube do širšího rámce nástrojů tohoto způsobu komunikace se zákazníky. Objasňuje také důležitost tvorby marketingové strategie, obsahující nenucenou komunikaci se spotřebiteli. V závěru této části jsou shrnuty nástroje, umožňující práci s obsahem na Youtube. Praktická část obsahuje porovnání jednotlivých aplikací těchto nástrojů se zřetelem na úspěšnost obsahu z hlediska počtu zhlédnutí. Je doplněna o porovnání efektivity videí uveřejňovaných jako reklamní spoty před videi a videí, která pro inzerenty natočili provozovatelé úspěšných kanálů. Zde je brána na zřetel průměrná doba sledování videa porovnávaná s údaji o přeskakování reklam.

Abstract: The aim of the thesis is to compare the effectiveness of selected tools of content marketing in environment of Youtube server. The theoretical part puts content marketing in environment of Youtube to the wider framework of tools this way communicating with customers. It also clarifies the importance of marketing strategy, which includes communication with consumers that is not strained. Conclusion of this section summarizes the tools that allow work with content on Youtube. The practical part contains a comparison of these instruments, with emphasis on the success of content in terms of the numbers of views. This is supplemented by a comparison of the effectiveness of Pre-Roll adverts and videos made by successful authors. This comparison takes in consideration the average time of watching, compared with data about skipping commercials.

Klíčová slova: Online marketing, Youtube, Obsahový marketing

Keywords: Online marketing, Youtube, Content marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Kincl
  • Oponent: Jiří Přibil

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49979


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:13, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz