Marek Kovář

Bakalářská práce

Implementace technologie VOIP do systému inteligentního domu

VOIP Technology Implementation for Intelligent House
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá implementací technologie VOIP do systému inteligentní dům. Jeden druh inteligentního domu (iDům) je vyvíjen na katedře telekomunikační techniky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. Cílem této bakalářské práce je určit minimální požadavky pro implementaci VOIP technologie do iDomu. Technologie VOIP bude v iDomu realizována …více
Abstract:
My bachelor thesis is focused on implement VoIP technology to the intelligent house called iDům (iHouse) which was developed at VŠB-Technical University of Ostrava on Department of Telecommunications in cooperation with the ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. First objective of this bachelor thesis is describe minimal requirements for implement VoIP technology into iHouse. For implement this technology is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Jiří Vychodil
  • Oponent: Michal Jahelka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika