Mgr. Martin Demko

Advanced ('rigorózní') thesis

Parameter Synthesis of Dynamical Systems via Model Checking

Parameter Synthesis of Dynamical Systems via Model Checking
Abstract:
Biologické systémy často vykazujú veľmi zaujímavé chovanie vychádzajúce z ich komplexnej dynamickej povahy. Každý systém je možno zapísať formou určitého modelu (napr. diferenciálne rovnice), ale práve jeho povaha je často príčinou, že nie je možné presne kvantifikovať (resp. zmerať) všetky aspekty daného systému. Takto vznikajú neznáme parametre, ktoré majú priamy vplyv na chovanie daného systému …more
Abstract:
Biological systems often exhibit very interesting behaviour as a result of their complex dynamical nature. Every system could be described in terms of some model (e.g., differential equations), but some of its quantitative aspects are hard to be measured. We are talking about uncertain parameters which have direct impact on a particular system's behaviour. In particular, these parameters and their …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2016
  • Reader: Asst. Prof. Dr. Ezio Bartocci, Ing. Jan Červený, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky