Bc. Karolína Mikysková

Diplomová práce

Návrh komunikační kampaně

Proposal of communication campaign
Anotace:
Diplomová práce „Návrh komunikační kampaně“ řeší tvorbu efektivní komunikační kampaně pro neziskovou organizaci Duha klub Dlažka. První část představuje problematiku marketingové komunikace ve službách, neziskové organizaci a v personalistice. Také se zabývá sestavením komunikačního plánu podle systému SOSTAC. Druhou část práce tvoří situační analýza, stanovení cílů a na ně navazující vytvoření konkrétního …více
Abstract:
The diploma thesis "Proposal of Communication Campaign" develops an effective communication campaign for the non-profit organization Duha klub Dlažka. The first part presents the issues of marketing communication in services, non-profit organization and personnel management. It also deals with the creation of the SOSTAC communication plan. The second part of the thesis consists of situational analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management