Bc. Lukáš Janotka

Bakalářská práce

Komunistická strana Číny a Sovětský svaz v 20.–30. letech 20. století.

The Origins of Unification: the Chinese Communist Party and the Soviet Union in 20's and 30's.
Anotace:
Předkládaná bakalářská diplomová práce se zaměřuje na období dvacátých let až do roku 1936. Jejím cílem je objasnit vznik tzv. jednotné fronty mezi Komunistickou stranou Číny (KSČ) a Kuomintangem (KMT), která vedla ke spojení dvou politických rivalů proti vnějšímu nepříteli, tj. Japonsku. Práce v první řadě popisuje historický kontext, který poukazuje na dva významné faktory, které ovlivnily vznik …více
Abstract:
The primary purpose of this study is to describe the backround of the two decades in Chinese history leading to creation of the Second United Front against Japan in 1936. The first step is to analyse and define the relations among all political subjects involved in nation-wide resistance against Japan. Both Chinese Communist Party (CCP) and Chinese National Party aka Kuomintang (GMD) fought for a chance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny

Práce na příbuzné téma