Bc. Lucie SECKÁ

Bakalářská práce

Politické procesy 50. let (Horáková, Slánský) v kontextu propagandy v komunistickém Československu

Political trials (Horakova, Slansky) in the context of propagandism in communistic Czechoslovakia
Anotace:
Práce pojednává o politických procesech 50. let v Československu, konkrétně o procesu se skupinou Milady Horákové a skupinou Rudolga Slánského.Popisu procesů předchází charakteristika doby a vývoj událostí před a v době procesů. Důležitou okolností procesů byla propagandistická kampaň, která je provázela. Ta je v práci podrobně vylíčena, zvláště v kontextu jejího působení na tehdejší občany.
Abstract:
The work deal with political trials in the 50´s in communistic Czechoslovakia, with particular trial with Rudolf Slansky and trial with Milada Horakova.The causes, continuance and entails of these political trials are described in the text. The important circumstance of trials was huge propagandistic campaign that went along with both of them. In the work is treated about this campaign, that impressed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jan Randák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SECKÁ, Lucie. Politické procesy 50. let (Horáková, Slánský) v kontextu propagandy v komunistickém Československu. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/