Dominika Hanušová

Bakalářská práce

Krystalizace polymerních směsí obsahujících polybutylentereftalát (PBT)

Crystallization of Polymer Blends Containing Polybutylene Terephthalate (PBT)
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo sledování a následné vyhodnocení kinetiky krystalizace směsí, která obsahovala polybutylentereftalát (PBT). Jako přidané polymery byly použity etylen-oktenový kopolymer a polypropylen maleinanhydrid, jako dva či tři komponenty ve směsích. Kinetiky těchto směsí byly vyhodnoceny dvěmi metodami, z nichž nejvýznamnější byla diferenciální skenovací kalorimetrie. Z jejích …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis was to monitor and evaluate the kinetics of crystallization of blends containing polybutylene terephthalate (PBT). The other polymers in blends were used ethylene-octene copolymer and polypropylene maleic anhydride, as two or three components in blends. Kinetics of these blends have been validated by two differend method, with differential scan-ning calorimetry being …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hanušová, Dominika. Krystalizace polymerních směsí obsahujících polybutylentereftalát (PBT). Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe