Mgr. Zdeňka Herudková, Ph.D.

Disertační práce

Myší modely myeloidních leukemií

Mouse models of myeloid leukemia
Anotace:
Akutní myeloidní leukémie (AML) představuje závažné maligní onemocnění krvetvorby s velmi špatnou prognózou. Jedná se o klinicky i molekulárně značně heterogenní onemocnění, které vzniká postupným hromaděním vícečetných genetických aberací. Sekvenování nové generace (NGS) umožnilo v posledních letech detailně analyzovat mutace u pacientů s AML a popsat klonální složení a vývoj tohoto onemocnění. Velký …více
Abstract:
Acute myeloid leukemia (AML) represents a malignant disease of the hematopoiesis with very poor prognosis. It is a clinically and molecularly heterogeneous disease caused by a gradual accumulation of multiple genetic aberrations. Recently, next generation sequencing (NGS) enabled to analyze mutations in AML patients and its clonal composition and development. Immunodeficient mouse models used for xenotransplantation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2020
  • Vedoucí: PharmDr. Martin Čulen, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., prof. MUDr. Jan Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie a hematologie / Experimentální onkologie a nádorová biologie

Práce na příbuzné téma