Břetislav LOGAJ

Diplomová práce

Analýza trhu s ojetými vozy v ČR

Analysis of the market for used cars in the Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat faktory, které mají vliv na cenu vybraných ojetých vozů. První část práce je zaměřena na automobilový trh a stav vozového parku v České republice. Druhá část práce je nejprve věnována trhu s ojetými automobily u nás a poté je pomocí různých statistických metod zjišťována závislost ceny na vybraných faktorech u dvou z nejprodávanějších ojetých automobilů v České republice …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the factors that influences the price of selected used cars. The first part of the thesis focuses on the car market and the state of the car fleet in the Czech Republic. The second part of the thesis firstly focuses on the market with used cars in the Czech Republic and then, using various statistical methods, the dependence of the price on selected factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. René Hladík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOGAJ, Břetislav. Analýza trhu s ojetými vozy v ČR. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická