Johana KROFTOVÁ

Bakalářská práce

VIDEO PROMO VIDEO NA KAMERU GO PRO HERO 2

VIDEO PROMO VIDEO ON CAMERA GOPRO HERO 2
Anotace:
Ve svém krátkém spotu se soustředím na propagaci kamery Go Pro Hero 2. Snažila jsem se natočit originální záběry, které by diváka co nejvíce zaujaly. Natáčela jsem s kamerou ve všech možných podmínkách a prostředí, které jsem pak vzájemně propojila. Dostáváme se tak ze vzduchu po zem až do vody. Velice důležitá je také hudba, která podtrhuje střihovou skladbu a dotváří atmosféru videa.
Abstract:
In my short video I focus on promotion of the video camera GoPro Hero 2.I wanted to do the original video so I was making interesting shots in different environments for example: air,land,water and it is amazing that they work together. Music is very important because it complements the atmosphere of videos.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Jan Morávek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KROFTOVÁ, Johana. VIDEO PROMO VIDEO NA KAMERU GO PRO HERO 2. Plzeň, 2013. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Ústav umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Ústav umění a designu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Ústav umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimediální design, specializace Multimédia