Johana KROFTOVÁ

Bachelor's thesis

VIDEO PROMO VIDEO NA KAMERU GO PRO HERO 2

VIDEO PROMO VIDEO ON CAMERA GOPRO HERO 2
Abstract:
Ve svém krátkém spotu se soustředím na propagaci kamery Go Pro Hero 2. Snažila jsem se natočit originální záběry, které by diváka co nejvíce zaujaly. Natáčela jsem s kamerou ve všech možných podmínkách a prostředí, které jsem pak vzájemně propojila. Dostáváme se tak ze vzduchu po zem až do vody. Velice důležitá je také hudba, která podtrhuje střihovou skladbu a dotváří atmosféru videa.
Abstract:
In my short video I focus on promotion of the video camera GoPro Hero 2.I wanted to do the original video so I was making interesting shots in different environments for example: air,land,water and it is amazing that they work together. Music is very important because it complements the atmosphere of videos.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Jan Morávek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KROFTOVÁ, Johana. VIDEO PROMO VIDEO NA KAMERU GO PRO HERO 2. Plzeň, 2013. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Ústav umění a designu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Ústav umění a designu

University of West Bohemia

Institute of Art and Design

Bachelor programme / field:
Fine Arts / Multimedia Design, specializing in Multimedia