Mgr. Jana Hotová

Bakalářská práce

Proměny mediálního obrazu parlamentních politických stran v předvolebních kampaních 1998, 2002 a 2006. Obsahová analýza LN, Právo.

Changes in media image of parliamentary political parties in election campaign 1998, 2002 and 2006
Anotace:
Tato bakalářská práce se soustředí na to, jak dva vybrané deníky Lidové noviny a Právo konstruují mediální obraz parlamentních politických stran. Zajímá se o to, jaké konstrukční postupy vybraná média používají a jaký byl výsledný mediálně konstruovaný obraz vybraných politických stran. Jelikož práce analyzuje tři období předvolebních kampaní, rok 1998, 2002 a 2006, zabývá se i vývojem mediálního obrazu …více
Abstract:
This Bachelor Thesis is focused on the manner in which two chosen daily newspapers Lidové noviny and Právo construct media image of parliamentrary political parties. It focuses on „technology“ which is used to construction and on the final media constructed image of chosen political parties. Since the thesis analyzes three periods, 1998, 2002 and 2006, it focuses also on a development of a media image …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií