Theses 

Vlastnosti chemických látek a chemických směsí určených pro péči, léčbu a prevenci onemocnění dutiny ústní – Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.

Bakalářská práce

Vlastnosti chemických látek a chemických směsí určených pro péči, léčbu a prevenci onemocnění dutiny ústní

Properties of chemical substances and chemical mixtures for care, therapy and prevention of oral diseases.

Anotace: Dentální hygiena představuje v České republice stále ještě nový, ale dynamicky se rozvíjející zdravotnický obor, který vhodně doplňuje koncepci léčebně-preventivní péče v oblasti zubního lékařství. Dentální hygienistka provádí v součinnosti se zubním lékařem řadu výkonů na tkáních dutiny ústní, které jsou spojené s použitím chemických látek a chemických směsí. Ty mohou mít, vedle zamýšleného příznivého léčebného nebo preventivního efektu, některé nežádoucí účinky. Práce klasifikuje chemické látky z legislativního i praktického pohledu a označuje problematické okruhy z hlediska potřeb dentální hygienistky i zubního lékaře. Druhý oddíl práce je věnován vybraným chemickým látkám a směsím, které jsou často v dentální hygieně využívány a současně mohou představovat zdravotní riziko. Práce nemohla hlouběji postihnout toxikologii všech složek. Jedním z cílů však bylo upozornit na oblast ochrany zdraví při práci dentální hygienistky i zubního lékaře a klasifikovat rizika plynoucí z jednotlivých skupin chemických směsí, se kterými pracují.

Abstract: Dental hygiene is a new but rapidly developing health care specialization in the Czech Republic. It appropriately complements a conception of curative and preventive care in the field of dental medicine. In collaboration with a dentist, a dental hygienist performs many therapeutic interventions on the tissues of the oral cavity that are associated with the use of chemical substances and chemical mixtures. These can have, in addition to the positive curative and preventive impact, some side effects. This work first classifies chemical compounds both in terms of legislation and also dental practice and highlights the problem areas in terms of needs of dental hygienist and dentist. The second part of this work is devoted to selected chemicals and their mixtures, which are often used in dental hygiene but at the same time they may represent a health risk. The present work could not deeply cover the toxicology of all ingredients. However, one of the main objectives was to draw attention to health protection of dental hygienist and dentist at work and to classify the risks resulting.

Klíčová slova: hodnocení zdravotního rizika, toxikologie, chemické látky, expoziční riziko, dentální hygiena

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 03:11, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz