Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.

Bachelor's thesis

Vlastnosti chemických látek a chemických směsí určených pro péči, léčbu a prevenci onemocnění dutiny ústní

Properties of chemical substances and chemical mixtures for care, therapy and prevention of oral diseases.
Abstract:
Dentální hygiena představuje v České republice stále ještě nový, ale dynamicky se rozvíjející zdravotnický obor, který vhodně doplňuje koncepci léčebně-preventivní péče v oblasti zubního lékařství. Dentální hygienistka provádí v součinnosti se zubním lékařem řadu výkonů na tkáních dutiny ústní, které jsou spojené s použitím chemických látek a chemických směsí. Ty mohou mít, vedle zamýšleného příznivého …more
Abstract:
Dental hygiene is a new but rapidly developing health care specialization in the Czech Republic. It appropriately complements a conception of curative and preventive care in the field of dental medicine. In collaboration with a dentist, a dental hygienist performs many therapeutic interventions on the tissues of the oral cavity that are associated with the use of chemical substances and chemical mixtures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta