Ing. Petra Pospíšilová

Bakalářská práce

Makléřská činnost v pojišťovnictví se zaměřením na analýzu rizika pojistníka

Broking activities in insurance industry with the focus on risk analysis policyholder
Anotace:
Bakalářská práce na téma makléřská činnost v pojišťovnictví se zaměřením na analýzu rizik pojistníka vysvětluje stále diskutovanou otázku potřebnosti, důležitosti a činnosti pojišťovacího makléře na pojistném trhu včetně provádění a předkládání analýz pojištění vždy pro daného klienta individuálně – dle jeho potřeb.
Abstract:
Bachelor thesis in insurance brokerage with a focus on risk analysis explains the policyholder is still debated question of the need, importance and activities of an insurance broker in the insurance market, including the conduct and analysis of insurance for each client individually - according to his needs.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Dr. Milan Hradec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní