Bc. Pavol Gregor

Bakalářská práce

Finanční analýza Truck Centrum Košice, s.r.o.

The Financial Analysis of Truck Centrum Košice, s.r.o.
Abstract:
The goal of this submitted thesis is financial analysis of Truck Centrum Košice s.r.o.. It examines the financial situation of the company and propose solutions to improve the situation. The first chapter is a theoretical description of the methods chosen by me, which I will use in financial analysis. The second chapter provides information about the company TRUCKCENTRUM. The third chapter contains …více
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je finančne analyzovať firmu Truck Centrum Košice s.r.o.. Skúma finančnú situáciu v tomto podniku a navrhuje riešenia pre zlepšenie tejto situácie. Prvé 3 kapitoly predstavujú teoretický popis mnou zvolených metód, ktoré budem pri finančnej analýze používať. Štvrtá kapitola predstavuje reálnu analýzu a aplikovanie metód a postupov pri nej.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta