Roman Pavlík

Bakalářská práce

Mimořádná událost z pohledu zdravotnické záchranné služby

Emergency Event from the Emergency Medical Service Point of View
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je mimořádná událost z pohledu zdravotnické záchranné služby a ve své teoretické části se nejprve zaměřuje na uvedení relevantních informací o zdravotnické záchranné službě jako poskytovateli přednemocniční neodkladné péče, kdy uvádí legislativou stanovené podmínky provozu, přibližuje jednotlivá zařízení a jejich úkoly v běžném provozu. Dále stručně popisuje problematiku …více
Abstract:
The thesis deals with an Emergency Event from the Emergency Medical Service point of view. In its theoretical part it focuses on providing relevant information about Emergency Medical Service as a pre-hospital emergency care provider mentioning legislatively determined operating conditions, outlining individual facilities and their tasks under normal operating conditions. Further, it briefly describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolína Stuchlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická