Bc. Michaela Trollerová

Diplomová práce

Komunitní plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji

Community planning of social services in the Usti Region
Anotace:
Jedním z nejvýznamnějších prvků modernizace veřejné správy je demokratizace rozhodovacího procesu. Praxe ukázala, že nejefektivnější a nejpropracovanější konkrétní formou těchto aktivit je komunitní plánování na obecní úrovni a s tím spojené povinné střednědobé plánování ze strany krajů. Základním principem je zde rovnocenná metoda pozice všech aktérů rozhodovacího procesu, maximální otevřenost a vazba …více
Abstract:
One of the most significant elements of modernization in public administration is democratization in decision-making process. Practice showed us that the most effective and most sophisticated form of these activities is community planning on the municipal level and mandatory term planning from the regions associated with it. The main principle is equivalent method of all parts in decision-making process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Michaela Svitáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní