Mgr. et Mgr. Boleslav Žemlík

Bachelor's thesis

Estetické univerzálie a dílo Akiry Kurosawy

Aesthetic Universals and the Work of Akira Kurosawa
Abstract:
Hlavním tématem práce jsou estetické univerzálie a jejich postavení na poli současného estetického bádání. Předmětem první části je vymezení pojmu a stručný exkurz, který přiblíží jeho historii. Ve druhé části dochází k představení základních směrů, které se k problematice estetických univerzálií, tedy zejména k existenci a jejich podobě, vyjadřují. Těmito směry jsou evoluční estetika, eticismus, formalismus …more
Abstract:
The main topic of this BA thesis is aesthetic universals and their position at the grounds of contemporary aesthetic research. The subject of the first part is the definition of the term and a brief review that describes its history. The second part consists of an introduction of fundamental approaches that deal with the issue of aesthetic universals, especially with their existence and shape. These …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jan Brdíčko

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Humanities / Aesthetics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.