Filip URBAN

Bakalářská práce

Analýza rizik termicky aktivních odvalů pro životní prostředí

Risk analysis of thermally active waste heaps on the environment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou efektů těžby nerostných surovin na životní prostředí. V první části se práce zaměřuje na celkový negativní vliv těžby nerostných surovin, konkrétněji uhlí. Pozornost je věnována termicky aktivním odvalům. Dále se práce zabývá procesy sanačních a rekultivačních prací, konkrétně na odvalu Ema v Ostravě. Další část je věnována tématu ekotoxikologie se zaměřením …více
Abstract:
This thesis deals with impacts of mining on the environment. The first part of the thesis focuses on the wholesome negative impact of mining, specifically coal mining. Attention is given to thermally active waste heaps. Next, the thesis focuses on sanation and remediation of waste heaps, specifically the sanation of waste heap Ema in Ostrava. The thesis also deals with ecotoxikology with focus on acute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBAN, Filip. Analýza rizik termicky aktivních odvalů pro životní prostředí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta