Aneta ŠVAJKOVÁ

Bakalářská práce

Menstruační cyklus a jeho vliv na psychiku ženy

Menstrual cycle and its effect on a woman´s psyche
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na psychiku ženy v souvislosti s průběhem menstruačního cyklu. V teoretické části je popsán menstruační cyklus v životě ženy, jsou zde popsány jednotlivé fáze menstruačního cyklu, zaměřuji se na psychiku ženy a na závěr jsem popsala péči porodní asistentky o ženu v průběhu menstruačního cyklu. Cílem praktické části je popsat proměny psychiky v průběhu menstruačního …více
Abstract:
This bachelor thesis is focus on woman psyche related with progress menstrual cycle. In the theoretical part of this bachelor´s thesis is described menstrual cycle in woman´s life, then there are described individual phases of menstrual cycle. I focus on woman psyche and in conclusion I described care of midwife for a woman during her menstrual cycle. The aim of practical part is to describe changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Hendrych Lorenzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVAJKOVÁ, Aneta. Menstruační cyklus a jeho vliv na psychiku ženy. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka