Bc. František Holas

Master's thesis

NetBeans Platform jako EJB klient

NetBeans Platform as EJB Client
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá studiem tvorby vícevrstvých aplikací postavených na architektuře Java Enterprise Edition. Seznámili jsme se s aplikační vrstvou implementovanou pomocí Enterprise JavaBeans 3.0 a RCP (Rich Client Platform) NetBeans Platform jako klientskou vrstvu. Pro komunikaci mezi aplikační a klientskou vrstvou aplikace je použit rámec pro tvorbu propojení aplikační a klientské vrstvy …viac
Abstract:
This Master Thesis is focused on building multi-tier applications built on Java Enterprise Edition architecture. We met with application tier implemented using Enterprise JavaBeans 3.0 and RCP (Rich Client Platform) NetBeans Platform as client tier. For cummunication between application and client tier is used framework for creating connection application and client tier by Mr. Lukas Krejci within …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedúci: Ing. Petr Adámek
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky