Theses 

NetBeans Platform jako EJB klient – Bc. František Holas

česky | in English | slovensky

/id/hi1sxh/metadataTheses.xml: Chybná adresa v ISu nebo nemáte oprávnění tuto složku nebo tento soubor číst.
Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. František Holas

Diplomová práce

NetBeans Platform jako EJB klient

NetBeans Platform as EJB Client

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá studiem tvorby vícevrstvých aplikací postavených na architektuře Java Enterprise Edition. Seznámili jsme se s aplikační vrstvou implementovanou pomocí Enterprise JavaBeans 3.0 a RCP (Rich Client Platform) NetBeans Platform jako klientskou vrstvu. Pro komunikaci mezi aplikační a klientskou vrstvou aplikace je použit rámec pro tvorbu propojení aplikační a klientské vrstvy pana Lukáše Krejčího v rámci jeho bakalářské práce, rovněž z období jaro 2009. Tyto poznatky byly využity při tvorbě ukázkové aplikace a ve spolupráci s firmou OXO jsme vytvořili aplikaci pro tvorbu zakázek nazvanou Contractz Platform 2009, která je postavena na těchto principech a technologiích. Koncept této diplomové práce jsem se snažil zvolit tak, aby každý čtenář neznalý těchto principů a technologií nabyl postupných vědomostí a zkušeností, které jsem při psaní této diplomové práce získal. Práce je psána s praktickými ukázkami a postupy, což je velmi užitečné v době, kdy ještě není k dispozici dostatek dokumentace a publikovaných praktických zkušeností. Čtenář se tak v závěru práce může rozhodnout, zda jsou popisované postupy a technologie vhodné pro jeho aplikaci a jak je použít.

Abstract: This Master Thesis is focused on building multi-tier applications built on Java Enterprise Edition architecture. We met with application tier implemented using Enterprise JavaBeans 3.0 and RCP (Rich Client Platform) NetBeans Platform as client tier. For cummunication between application and client tier is used framework for creating connection application and client tier by Mr. Lukas Krejci within his Bachelor Thesis from semester summer 2009. This knowledge base was utilized during creation sample application and in collaboration with OXO company we created application for contracts management called Contractz Platform 2009, which is built on these principles and technologies. Concept of this Master Thesis was chosen for everyone reader unfamiliar with these principles and technologies be able to acquire sequential knowledge and experience, I acquired during this Master Thesis. The reader is in the end of the work able to decide, if the described procedures and technologies are suitable for his application and how to use them.

Klíčová slova: Rich Client Platform, NetBeans IDE, NetBeans Platform, Enterprise JavaBeans, Java Enterprise Edition, JasperReports, SwingX, GlassFish V2, API

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Adámek
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:39, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz