Bc. Milan Lašo

Bakalářská práce

Transformace dat pro dlouhodobou archivaci a statistické účely v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

Data Transformations for Long-Term Archiving and Statistical Purposes in Compliance with Data Privacy Regulations
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the methods of anonymisation, pseudonymisation or other methods used for data transformation with the intention of personal data protection. The objective of the second part of given work is to design a system which uses these methods.
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza anonymizačných, pseudonymizačných, prípadne iných metód pre transformáciu dát za účelom ochrany osobných údajov. Úlohou druhej časti práce je navrhnúť systém, ktorý tieto metódy využíva.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Michal Růžička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleš Roček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.