Theses 

Profitability Assessment of Apple Company – Huanyu Li

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Huanyu Li

Bachelor's thesis

Profitability Assessment of Apple Company

Profitability Assessment of Apple Company

Anotácia: In this thesis, we want to analyze the Financial assessment of the Apple company, especially in the profitability. Financial analysis aims to through the annual report, financial data and use all kinds of tools such as the Common-size analysis, financial ratios to assess the company. Financial analysis can evaluate the performance of a company, such as the solvency, activity ratios, return on equity and assets. On one hand, analyzing the performance of the company can help investors to select the right company, give some suggestions to the shareholders and creditors to do logical invest. On the other hand, financial analysis can help the managers to make right policies on the development, selling, advertisement and operating, change their strategy in time. Last but not least, financial analysis can give a review of a company in the last year, and depend on this, we can forecast the operating conditions of the company next year.

Abstract: In this thesis, we want to analyze the Financial assessment of the Apple company, especially in the profitability. Financial analysis aims to through the annual report, financial data and use all kinds of tools such as the Common-size analysis, financial ratios to assess the company. Financial analysis can evaluate the performance of a company, such as the solvency, activity ratios, return on equity and assets. On one hand, analyzing the performance of the company can help investors to select the right company, give some suggestions to the shareholders and creditors to do logical invest. On the other hand, financial analysis can help the managers to make right policies on the development, selling, advertisement and operating, change their strategy in time. Last but not least, financial analysis can give a review of a company in the last year, and depend on this, we can forecast the operating conditions of the company next year.

Kľúčové slová: Profitability assessment, common-size analysis, ratio analysis, Du-Pont analysis of Apple Inc. and give some recommendation to Apple Inc.

Keywords: Profitability assessment, common-size analysis, ratio analysis, Du-Pont analysis of Apple Inc. and give some recommendation to Apple Inc.

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedúci: Jiří Valecký
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 5. 2019 07:18, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz