Sergey Demyanenko

Bakalářská práce

Sdílená ekonomika jako inovativní nástroj směny v oblasti finančních služeb v kontextu přetrvávající digitální revoluce na území ČR v roce 2016

Sharing economy as an innovative exchange instrument in the area of financial services in the context of an ongoing digital revolution in the Czech Republic in 2016
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá problematiku tzv. sdílené ekonomiky a jejího dopadu na spotřebitelské chování jedinců v České republice. Teoretická část práce vymezuje historický, sociální a ekonomický kontext, jenž umožnil zrod tohoto moderního modelu směny, a poskytuje přehled o finančních službách sdílené ekonomiky, které působí na českém trhu. Empirická část pojatá formou dotazníkového šetření odhaluje …více
Abstract:
The bachelor thesis examines the issue of so called sharing economy and its impact on consumer behavior of individuals in the Czech Republic. The theoretical part of thesis defines the historical, social and economic context, that enabled the emergence of this modern exchange model and provides an overview of the financial services in the sharing economy operating on the Czech market. The empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Vladimír Barák
  • Oponent: Petr Brabec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69784

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství