Bc. David Hlávka

Diplomová práce

Gamaspektrometrické mapování nejjižnější části třebíčského masivu

Gamma-spectrometric mapping in the Southernmost part of the Třebíč Pluton
Anotace:
Tato práce se zabývá gamaspektrometrií a geologickým mapováním v jižní části třebíčského masivu. V první fázi byla sestavena rešerše shrnující tématiku geologie jižní části třebíčského masivu a radioaktivity durbachitů. Na základě mnou naměřených dat a dat poskytnutých ČGS, byly zkonstruovány grafy obsahu draslíku, thoria, uranu a absorbované dávky záření na dvou zpracovaných profilech. Z výsledků …více
Abstract:
The aim of this thesis is the gamma spectrometry and geological mapping in the southern part of the Třebíč massif. In the first phase, a literature theses about the Třebíč Massif and the radioactivity of durbachites were prepared. Based on the data obtained by myself and CGS in the field, the plots showing contents of potassium, thorium, uranium and the absorbed radiation dose were constructed along …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: Mgr. Jan Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie