Bc. Matěj Kresta

Bakalářská práce

Role spravedlnosti a dobra podle Johna Rawlse a kritika Michaela Sandela

The Role of Justice and the Good by John Rawls and a Critique by Michael Sandel
Anotace:
Tato práce se zabývá konceptem spravedlnosti Johna Rawlse a způsobem, jakým ji kritizuje Michael Sandel. Nejprve je představena Teorie spravedlnosti J. Rawlse se zaměřením na pojetí spravedlnosti a dobra. Následně je představena kritika M. Sandela vůči těmto konceptům. Na závěr jsou představeny dvě kritiky M. Sandela a je poukázáno na úspěšnost jejich argumentace.
Abstract:
This thesis focuses on the concept of justice by John Rawls and the way, in which Michael Sandel criticizes it. Firstly, the Theory of Justice by J. Rawls is introduced, with a focus on the conception of justice and goodness. Afterwards, M. Sandel's critique against these conceptions is introduced. In conclusion, two critiques of M. Sandel are introduced and the success of their argumentation is pointed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Baran, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Brabec, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma