Bc. Adela Pilátová

Master's thesis

The Language of Advertising: Analysis of Advertising Slogans in Fast Food Industry

The Language of Advertising: Analysis of Advertising Slogans in Fast Food Industry
Abstract:
Diplomová práce se zabývá jazykem reklamy, zejména jazykem reklamních sloganů společností tzv. rychlého občerstvení. Teoretická část se věnuje otázce reklamy obecně, co je to reklama, historií reklamy, rovněž vysvětluje druhy reklamní komunikace. Zejména se však zabývá nejčastějšími jazykovými jevy, které se v reklamním jazyce objevují. Hlavním cílem praktické části je analýza jazykových prostředků …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the language of advertising with primary focus on advertising slogans in fast food industry. The theoretical part provides definition of advertising along with its history. It also describes types of communication and identifies the most frequent linguistic devices and explained in relation to the advertising objectives. The main goal in the practical part is to analyze …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language