Theses 

The Language of Advertising: Analysis of Advertising Slogans in Fast Food Industry – Bc. Adela Pilátová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Bc. Adela Pilátová

Diplomová práce

The Language of Advertising: Analysis of Advertising Slogans in Fast Food Industry

The Language of Advertising: Analysis of Advertising Slogans in Fast Food Industry

Anotace: Diplomová práce se zabývá jazykem reklamy, zejména jazykem reklamních sloganů společností tzv. rychlého občerstvení. Teoretická část se věnuje otázce reklamy obecně, co je to reklama, historií reklamy, rovněž vysvětluje druhy reklamní komunikace. Zejména se však zabývá nejčastějšími jazykovými jevy, které se v reklamním jazyce objevují. Hlavním cílem praktické části je analýza jazykových prostředků, které se objevují v reklamních sloganech vybraných čtyř společností rychlého občerstvení. Dále se práce zabývá porovnáváním jazykových prostředků v jejich sloganech a způsoby, kterými tyto slogany vstupují do běžné konverzace rodilých mluvčích.

Abstract: This diploma thesis deals with the language of advertising with primary focus on advertising slogans in fast food industry. The theoretical part provides definition of advertising along with its history. It also describes types of communication and identifies the most frequent linguistic devices and explained in relation to the advertising objectives. The main goal in the practical part is to analyze the advertising slogans in four fast food companies and identify the linguistic strategies used in their slogans. Further the work deals with differences and similarities of language devices in the analyzed slogans of these four companies and their influence on everyday language of native speakers.

Keywords: Rychlé občerstvení, reklamní slogany, jazyk reklamy, analýza, jazykové prostředky, běžná konverzace, fast food, slogans, advertisement, analysis, linguistic strategies, everyday language

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 01:10, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz