Bc. Martina Kaderková

Diplomová práce

Rozvoj komunikační kompetence u dětí se specificky narušeným vývojem řeči

The development of communication competence at children with specific language impairment
Anotace:
Anotace Diplomová práce je zaměřena na oblast narušené komunikační schopnosti, především na specificky narušený vývoj řeči, vývojovou dysfázii. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část definuje komunikaci, vývoji řeči a narušenou komunikační schopnost. Druhá část popisuje psychomotorický vývoj dítěte v předškolním věku. Třetí část charakterizuje specificky narušený vývoj řeči. Čtvrtá část se věnuje …více
Abstract:
Annotation The thesis is focused on the area of communication disorders, with emphasis on specifically impaired speech development called developmental dysphasia. The thesis is divided into four parts. The first part defines communication, speech development and communication disorders. The second part describes the psychomotor development of children of preschool age. The third part describes specifically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta