Bc. Radka Berková

Diplomová práce

Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systémů ochrany přírody v ČR a SR

Comparison of costs, powers, law and systems of nature protection in the Czech Republic and Slovakia
Anotace:
Jedná se o diplomovou práci, která zpracovává tématiku ochrany přírody. Předmětem práce "Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systému ochrany přírody v České republice a na Slovensku" je analýza přístupu k ochraně přírody a krajiny z pohledu snahy o zvýšení cestovního ruchu prostřednictvím rozvoje geoparků a následně jejich komparace na příkladných územích CHKO Český kras a NP Slovenský ráj.
Abstract:
This is a dissertation thesis which looks into of nature conservation. The subject of thesis "Comparison of costs, powers, law and system of nature conservation in the Czech Republic and Slovakia" is an analysis of approach to nature conservation and landscape from the perspective of efforts to increase tourism through the development of geoparks and then compares these approaches on the territory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Berková, Radka. Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systémů ochrany přírody v ČR a SR. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní