Martina Ševčíková

Bakalářská práce

Drogy a jejich vliv na děti

Drugs and their effect on children
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je zmapovat vliv drog a jejich užívání u dětí. Teoretická část je zaměřena na drogovou problematiku, rozdělení drog a vliv drog na děti. Empirická část analyzuje data metodou kvalitativního šetření pomocí polostrukturovaného dotazníku. Výzkumným šetřením byla zjištěna úroveň informovanosti o drogách a přiblížení problematiky užívání drog u dětí.
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to map the effect of drugs and its use in children. The theoretical part is focused on the drug issue of drug distribution and the effect of drugs on children. The empirical part analyzes the data by the method of qualitative research using a semi-structured questionnaire for children. The research survey was treated at the level of information about drugs and approach …více
 

Klíčová slova

Drogy Děti Vliv Drugs Children Effect
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/bbm8r/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Světnická
  • Oponent: Mgr. Petra Šimánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma