Mgr. Jiří Bartošík

Bakalářská práce

HTML 5, CSS3 téma pro Wordpress

HTML 5, CSS3 theme for Wordpress
Anotace:
Cílem práce je seznámení uživatelů i začínajících programátorů s tvorbou šablony pro redakční systém WordPress. Šablona podporuje novou verzi jazyka HTML, tedy HTML5 a vlastnosti CSS3. Při vytváření návodu a samotné šablony je použit nejnovější WordPress a pomocné moduly pro galerii obrázků a kontaktní formulář. Jednotlivé kroky jsou doprovázeny použitým kódem. V práci jsou řešeny problémy, na které …více
Abstract:
The goal of the work is to familiarize users and beginning programmers with creating templates for the CMS (Content management system) WordPress. The template supports the new version of HTML, i.e. HTML5 and CSS3 features. When creating the manual and the actual templates we use the latest CMS WordPress and auxiliary modules for the image gallery and contact form. Each step is accompanied by the code …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík
  • Oponent: Mgr. Jiří Kremser

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika