Bc. Zuzana Vystavělová

Bakalářská práce

Nová média a výtvarný projev dítěte v předškolním věku

New media and the creative expression of children of preschool age
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o nových médiích a jejích využitelnosti u dětí v předškolním věku. Hlavní důraz je kladen na nové médium fotoaparát. Práce nejprve teoreticky vymezuje nová média, popisuje jejich historii a základní charakteristiky. Praktická část se zabývá televizní produkcí pro děti, způsoby využití fotoaparátu u dětí v předškolním věku, práci dětí s fotoaparátem nebo využití fotoaparátu …více
Abstract:
This thesis deals with the new media and their utilization in preschool age children. The main focus is the one new media, the camera. The thesis defined the new media theoretically; it describes their history and the basic characteristics. The practical part deals with the television programs for children, ways of the utilization of camera by pedagogue and the subsequent use of the prearranged work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy