Vlasta VORÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Protipovodňová opatření na řece Moravě v úseku Otrokovice - Napajedla.

Flood control measures on the Morava River in the Otrokovice - Napajedla section.
Anotace:
Ve své bakalářské práci se věnuji protipovodňovým opatřením v úseku Otrokovice {--} Napajedla na řece Moravě. Cílem této práce je nalézt určité optimální řešení pro mimořádné události, které mohou nastat v budoucnosti. Práce je rozdělena do dvou větších částí {--} teoretické a praktické. V teoretické části se zmiňuji o definici povodně, jejích druzích. Dále o povodňových plánech a opatřeních. Následuje …více
Abstract:
In my thesis I deal with the flood measures in the field Otrokovice {--} Napajedla on the Morava River. The aim of this work is to find an optimal solution for an incident that may happen in the future. The work is divided into two major parts - theoretical and practical. In the theoreti-cal part, I focus on the definition of flooding and its species. Furthermore, the flood ma-nagement plans and actions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Identifikátor: 15556

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Janíček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VORÁLKOVÁ, Vlasta. Protipovodňová opatření na řece Moravě v úseku Otrokovice - Napajedla. . Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe