Jana Valterová

Diplomová práce

Czech-Scottish Cultural Standards at Work Environment

Česko-skotské kulturní standardy v pracovním prostředí
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem česko-skotských kulturních standardů v pracovním prostředí. Hlavním cílem je identifikovat skotské kulturní standardy v pracovním prostředí z pohledu Čechů a porovnat je s teoretickými východisky. Práce začíná vymezením kultury, kulturních dimenzí podle G. Hofstedeho, F. Trompenaarse a E. T. Halla a kulturních standardů podle A. Thomase. Dále pokračuje popisem …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on Czech-Scottish cultural standards at work environment. The main aim is to define Scottish cultural standards at work environment from the Czech point of view and to compare them with the theory. The thesis begins with the definition of culture, cultural dimensions introduced by G. Hofstede, F. Trompenaars and E. T. Hall and cultural standards by A. Thomas. It continues …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Josef Bartošek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49224