Jakub HRUBÝ

Bakalářská práce

Prostorově-časová rekonstrukce aktivity sesuvné aktivity

Spatio-temporal reconstruction of landslide activity
Anotace:
Dendrogeomorfologická analýza byla použita k prozkoumání narušeného svahu. Zkoumaná oblast se nachází v Hostýnsko-vsetínské hornatině. V údolí Hluboký byla metoda nápomocna k určení pohybu horní části aktivního sesuvu. Na základě tohoto zjištění byla vytvořena mapa sesuvu. Z obecného hlediska platí, že nakloněné stromy ukazují aktivitu pohybu. V oblasti byla odebrána vrtná jádra z 35 stromů. Cílem …více
Abstract:
Dendrogeomorfological analyses was used to explore disrupted slopes. Explored area is situated in the Vsetín-Hostýn foothills. In the Hluboký valley the method was helpful to determine the movement of the upper part of the active landslide. According to this finding, the map of landslide was created. Generally speaking, the inclined trees shows activity of movement. Drill cores of 35 trees were taken …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBÝ, Jakub. Prostorově-časová rekonstrukce aktivity sesuvné aktivity. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta