Zdeněk HULVA

Bakalářská práce

Podpora algoritmického myšlení pomocí aplikací pro mobilní dotyková zařízení

Support for algorithmic thinking using applications for mobile touch devices
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním přehledu aplikací pro mobilní dotyková zařízení, které mohou být použity pro podporu rozvoje algoritmického myšlení žáků 2. stupně ZŠ. Součástí práce bude návrh metodiky výuky, začlenění do kurikulárních dokumentů školy a ověření této metodiky v praxi.
Abstract:
In my bachelor thesis, I deal with an overview of applications for mobile touch devices, which can be used to support the development of algorithmic thinking of pupils of primary school. Part of the work will be a proposal of teaching methodology, incorporation into school curriculum documents and verification of this methodology in practice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Libor Klubal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HULVA, Zdeněk. Podpora algoritmického myšlení pomocí aplikací pro mobilní dotyková zařízení. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta