Bc. Ivana Ježková

Diplomová práce

Struktura a transkripce intergenového mezerníku (IGS) u mladého allotetraploidního druhu Tragopogon mirus a jeho diploidních rodičů T. dubius a T. porrifolius

Structure and transcription of intergenic spacer (IGS) in young allotetraploid Tragopogon mirus and its diploid progenitors T. dubius and T. porrifolius
Anotace:
Jadérková dominance je jev, při kterém je specificky umlčena jedna rodičovská sada rDNA polyploidních či hybridních organismů. Vyskytuje se jak v rostlinné, tak i živočišné říši a podílí se na kontrole množství transkriptu, které by jinak bylo v jádře obsahujícím dva rodičovské genomy neúměrně zvýšeno. U Tragopogonu mirus, mladého allopolyploidního druhu, jenž vznikl hybridizací dvou diploidních druhů …více
Abstract:
Nucleolar dominance is a phenomenon that occurs in genetic hybrids and polyploids, in which rRNA genes from one progenitor is silenced. It has been found both in animals and plants, regulating the amount of transcript that would normally be, in the nucleus with two parental genomes, disproportionately increased. Tragopogon mirus is an young allotetraploid that formed repeatedly during past 100 years …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Roman Matyášek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika